Monday, November 3, 2008

Soalan Latihan

1. Apakah gaya bahasa yang digunakan dalam baris di bawah

…..bagai kuntum bunga yang mulai mekar
…bagai seekor burung yang merendah

A. Personafikasi C. Hiperbola
B. Metafora D. Simile

2. Bagai gunung berapi pendam

A. Metafora C. Sinkof
B. Simile D. Hiperbola

3. Unsur hiperbola dalam baris pantun di bawah ialah

A. hari esok menugal jelai
B. tinggi rumput dari padi
C. kalau mati mana kuburnya
D. seribu tahun kembali jua

4. Pengulangan vokal yang jelas dalam baris di bawah ialah

Negeri Pahang aman sentosa

A. Pengulangan vokal a
B. Pengulangan vokal e
C. Pengulangan vokal i
D. Pengulangan vokal u

5. Yang mengejar tidak berkaki
Yang dikejar tidak berekor

Apakah unsur gaya bahasa di atas ?

A.Epifora C. Alusi
B.Anafora D. Responsi

6. Unsur gaya simile dalam baris yang berikut ialah

A. Umpama lebah membuang sengat
B. Biarlah tulang tercampak ke kota
C. Daripada hidup berputih mata
D. Hilang segala resah dan resan

7. Baris ayat di bawah menunjukkan unsur keindahan bahasa…

Melentur mimpi

A. Personafikasi C. Hiperbola
B. Metafora D. Simile


8. Gaya bahasa yang sesuai untuk menerangkan frasa di bawah ialah…

…….kesuburan budi
…….pancuran mesra

A. Hiperbola C. Anafora
B. Metafora D. Epifora

9. Pilih unsur personafikasi yang dapat dikesan dalam baris berikut

A.Tuhan memberikan ruang dan udara
B.Udara dingin yang mencengkamku
C.Yang cukup panjang buat kita
D.Aku berterima kasih

10. Frasa mendaki bukit-bukit impian mengandungi unsur gaya bahasa

A. Metafora C. Simile
B. Perlambangan D. Repitisi

11. Yang berikut merupakan contoh gaya bahasa yang betul kecuali

A.Imej alam – hari ini menanam padi
B.Inversi – apa yang kurang dikeji jangan
C.Simile – dalam majlis tari menari
D.Sinkof – niat di hati nak buat jasa

12. Pilih contoh yang tidak mengandungi gaya bahasa simile

A.Bagai permata amat berharga
B.Seperti intan sinar baiduri
C.Dunia bagai lautan dalam
D.Gelombang besar karangya tajam

13. Kata di bawah merupakan contoh bahasa
bahari
biti
seturi

A.Moden C. Melayu klasik
B.Istana D. Arab

14. Kelibat senyum matanya masih jua ramah mengandungi unsur gaya bahasa

A.Metafora C. Responsi
B.Personafikasi D. Repitasi

15. Pilih contoh gaya bahasa metafora

A.Kira kau memegang
B.Seluruh jasad
C.Pancuran mesra
D.Perkukuhkan letakmu

Pengenalan Gaya Bahasa

GAYA BAHASA

Gaya bahasa ialah penggunaan bahasa yang dipilih dan digunakan untuk menyampaikan suatu maksud. Gaya bahasa merupakan salah satu komponen sastera yang sering disoal dalam Kertas 1 meliputi prosa dan puisi (moden-tradisional)
Jenis-jenis gaya bahasa:
a) Diksi
Pemilihan dan penyusunan bahasa seperti penggunaan kata yang puitis, penggunaan bahasa istana, bahasa klasik,dialek atau penggunaan peribahasa. Contoh, jeritan melangsing tinggi, beta, adinda, sandwich dan benara.
b) Personifikasi
Pemberian sifat manusia kepada benda yang tidak hidup. Contoh, kelibat senyum matanya, ombak berlagu, bulan datang menerpa.
c) Simile
Perbandingan suatu objek menggunakan kata-kata perbandingan.Contoh, sikapmu seperti lalang yang ditiup angin,termanggu-manggu seorang bagai harimau dalam sangkar.
d) Metafora
Penerbitan makna lain daripada makna tersurat. Satu perkataan bersifat konkrit dan satu lagi bersifat abstrak. Contoh, negeri impian, kolam-kolam derita.
e) Hiperbola.
Pemilihan kata yang membawa pernyataan berlebih-lebihan. Contoh, seribu tahun kembali juga, biar tulang tercampak ke kota.
f) Sinkof
Pemendekan atau penyingkatan suatu perkataan. Aku jadi ku, engkau jadi kau. Contoh, mereka merayu kepadaku, kau hanya berangan-angan.
g) Inversi
Dikenali sebagai pembalikan kata, frasa atau rangkai kata dalam ayat. Contoh, telah tumpah gerimis (sepatutnya “gerimis telah tumpah” ), apa yang kurang dikeji jangan (sepatutnya “ apa yang kurang jangan dikeji” )
h) Perlambangan
Perkataan yang digunakan untuk menerangkan suatu benda. Perlambangan digunakan untuk membawa suatu maksud yang berlainan.Contoh, dunia bagai lautan dalam, ayahnya merupakan tembok besar dalam hubungan mereka.
i) Repitasi
Repitasi dibuat bagi menimbulkan kesan penegasan. Ia terdiri daripada pengulangan kata, rangkap, ungkapan, baris dan rangkap. Jenis-jenis repitasi ;
- Anafora ( pengulangan awal baris ) , contoh
Yang mengejar tidak berkaki
Yang dikejar tiada ekor
- Epifora ( pengulangan akhir baris ), contoh
seorang laki sangat indahnya
disambut bidan dikerat pusatnya
- Responsi ( pengulangan di tengah baris atau ayat ), contoh
dalam batang ada daun
dalam daun ada isi

UNSUR BUNYI

Unsur bunyi meninbulkan keindahan dalam sastera. Antara unsur bunyi dalam sastera ialah

a) Asonansi
Pengulangan vokal dalam satu baris, contoh
- tinggal kampung tinggal halaman
- bila bergesel berapi-api

b) Aliterasi
Pengulangan konsonan dalam satu baris, contoh
- hadapi dengan hati yang tabah

c) Rima
Persamaan bunyi pada akhir puisi seperti pantun ( abab ) dan puisi (aaaa )

- Pantun
buah cempedak di luar pagar ( a )
ambil galah tolong jolokkan ( b )
saya budak baru belajar ( a )
kalau salah tolong tunjukkan ( b )

- Syair
Kalau begitu aku berpesan ( a )
Riwayat kita hapuskan kesan ( a )
Supaya tidak berhati bosan ( a )
Hilang resah dan resan ( a )

d) Alusi
Gaya bahasa yang merujuk kepada peristiwa, tokoh atau karya sastera secara tidak langsung. Contoh, sampai adam terjaga